สถิติ
เปิดเมื่อ22/04/2019
อัพเดท26/06/2019
ผู้เข้าชม730
แสดงหน้า1615
บทความ
ปฎิทิน
January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ลวดเชื่อม

เข้าชม 12 | ตอบ 0
 
ลวดเชื่อม
 
 • ลวดเชื่อม
  ชนิดของลวดเชื่อม
  ลวดเชื่อม เป็นโลหะเติมซึ่งใช้เติมลงในบ่อหลอมละลายขณะเชื่อม เพื่อเพิ่มปริมาณของเนื้อโลหะเชื่อม เพิ่มประสิทธิภาพในการ

  เชื่อม และเป็นโลหะประสานรอยต่อของชิ้นงานเชื่อมให้แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลวดเชื่อมมีทั้งชนิดที่ใช้ในกระบวนการ

  เชื่อมด้วยไฟฟ้า และชนิดที่ใช้กระบวนการเชื่อมด้วยแก๊ส ลักษณะและชนิดของลวดเชื่อมในปัจจุบันที่นิยมใช้กันแบ่งได้เป็น
  2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
  1. Electrode หมายถึง ลวดเชื่อมที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมด้วยไฟฟ้า ลวดเชื่อมชนิดนี้ทําหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าส่วนมากจะให้กับ

  การเชื่อมอาร์ค สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่
  1.1 Consumable หมายถึง ลวดเชื่อมที่เป็นขั้วไฟฟ้าและเป็นโลหะเติมทั้งสองอย่างลวดเชื่อมชนิดนี้เป็นแบบสิ้นเปลือง เช่น ลวด

  เชื่อมของการเชื่อม SMAW
  1.2 Non Electrode หมายถึง ลวดเชื่อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้วไฟฟ้าอย่างเดียว โดยที่ไม่หลอมละลายไปกับโลหะเชื่อม ลวดเชื่อม

  ชนิดนี้จะเป็นแบบไม่สิ้นเปลือง เช่น ลวดเชื่อมของการเชื่อม GTAW , PAW ที่เชื่อมด้วยมือ เป็นต้น
  2. Non Electrode หมายถึง ลวดเชื่อมที่ไม่เกี่ยวกับขั้วไฟฟ้า โดยจะใช้สําหรับเป็นโลหะอย่างเดียว สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด

  ได้แก่
  2.1 Filler Rod หมายถึง ลวดเชื่อมที่เป็นแท่ง เช่น ลวดเชื่อมของการเชื่อมแก๊สเป็นต้น
  2.2 Filler Wire หมายถึง ลวดเชื่อมที่เป็นเส้นลวด เช่น ลวดเชื่อมของการเชื่อม PAWที่ทําการเชื่อมโลหะโดยเครื่องจักร เป็นต้น
  1. ชนิดของลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์
  ลวดเชื่อมไฟฟ้า ที่ใช้สําหรับกระบวนการเชื่อมแบบอาร์คด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานของAWS จําแนกออกตามชนิดของโลหะที่

  เชื่อมได้หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้กับโลหะที่แตกต่างกันออกไป ชนิดที่นิยมใช้กันมากได้แก่
  1. AWS-A 5.1 ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน
  2. AWS-A 5.3 ลวดเชื่อมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม
  3. AWS-A 5.4 ลวดเชื่อมเหล็กกล้าโครเมียม และเหล็กกล้าโครเมียม
  นิกเกิล หรือลวดเชื่อมสแตนเลส

  4. AWS-A 5.5 ลวดเชื่อมเหล็กกล้าผสมต่ำ
  5. AWS-A 5.6 ลวดเชื่อมทองแดงและทองแดงผสม
  6. AWS-A 5.11 ลวดเชื่อมนิกเกิลและนิกเกิลผสม
  7. AWS-A 5.15 ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ
  2. โครงสร้างของลวดเชื่อมไฟฟ้า

   

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :